Ju Jitsu Ostrava, z.s.

Je jeden z prvních klubů Ju Jitsu v ČR, který byl založen v roce 1993. Vychoval několik desítek studentů a instruktorů, kteří mají dnes své školy Ju Jitsu po celé České republice. Školy vyučují sebeobranný systém pro širokou veřejnost či pro školy, útvary bezpečnostního charakteru. Od svého založení byl klub součástí Světové organizace Ju Jitsu (WJJKO), pak Světové organizace Kobudo (WKF). Klub organizuje semináře, které vedou zkušení instruktoři, klub je hostem na různých sportovních a kulturních akcích, prezentuje se na exhibicích bojových umění.

Ju Jitsu (jemné umění, jemná technika) je komplexní sebeobranný systém pocházející z tradic japonských válečníků, historicky nejznámějších bojovníků Dálného východu, Samurajů. Samurajové disponovali arzenálem technik a využívali toho zejména, kdy ztratili zbraň nebo nějakým způsobem byli zbaveni zbraně, v té chvíli následoval boj o holý život. Samuraj musel být schopen se bránit útočníkovi či útočníkům. Studiem Ju Jitsu prošel také prof. Jigoro Kano, který v roce 1882 zakládá úpolový, olympijský sport Kodokan Judo. V roce 1942 zakládá Morihei Ueshiba (mj. také po studiu Ju jitsu) bojové umění Aikido. Ju Jitsu využívá technik úderů, bloků, kopů, páčení, škrcení, znehybnění, držení, porazů, strhů, transportních technik, obranu proti jednomu či vícero útočníkům. Cvičí i se zbraněmi (hůl, chladná, střelná zbraň, náhodný předmět) jako obrana proti zbrani či s využitím zbraně.

Ju Jitsu se vyučuje pro širokou veřejnost na osobní ochranu v souladu s platnými právními předpisy (okolnosti vylučující protiprávnost), pro výkon služby v bezpečnostních složkách aj. Jsou známy také sportovní formy. Ta je již omezena pravidly, mezi ně patří Sport Ju-jitsu, Duo Kata, Grappling, Brazilské Ju Jitsu.

Ju Jitsu rozvíjí studenta komplexně, tj. po fyzické a psychické stránce, pozitivně ho vychovává k sobě, ke svému okolí, společnosti, učí ho kázni, respektu, disciplíně, myslet hlavou, sjednotit tělo a ducha, pracovat s emocemi, potlačit svoje ego, vyhodnocovat a chovat se při různých stresových situacích, kde je fyzicky i psychicky ohrožováno lidské zdraví, kdy bezprostředně hrozí či trvá útok, napadení, učí se pracovat s reakční dobou aj. Je to celoživotní cesta, kde člověk na sobě neustále pracuje, rozvíjí se, zdokonaluje techniky, vytváří nové kombinace.

Právní aspekty sebeobrany

Se souhrně označující a patří do tzv. okolnosti vylučující protiprávnost, tj. Nutná obrana, Krajní nouze, Oprávněné použití zbraně. Souhrně znamená, obrana vlastní nebo třetí osoby, kde je přímo hrozící nebo trvací útok na zájem chráněný zákonem, není trestním činem nicméně v podmínkách přiměřenosti na daný útok. Dobře a přehledně to má zpracováné katedra gymnastiky a úpolů FSS MU Brno.

Proč praktikovat Ju Jitsu s námi?

  • máme nové zrekonstruované prostory se širokým materiálním zázemím pro bojové sporty včetně obchodu IPPON SHOP. Vše v centru města, vedle nákupního centra Futurum
  • nabízíme zajímavou sportovní volnočasovou aktivitu s prvky reálné a efektivní sebeobrany s rozvojem kondičních a koordinačních schopností, zvýšení psychické odolnosti, vlastního sebevědomí, poznáním nových lidí, přátelství aj.
  • máme profesionální instruktory s praktickými dovednostmi, dlouholetými zkušenostmi a vzděláním

S pozdravem, Trenéři klubu Ju Jitsu Ostrava

*Tréninky

  PONDĚLÍ
Děti mladší 16:30 - 17:30
Děti starší 17:30 - 18:30
Dospělí 18:30 - 20:00

 

Podrobný rozpis tréninků

*Kontakty

731 158 490

737 310 286

jujitsuostrava@email.cz

*Facebook

*odkazy

„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“ Oscar Wilde